Gudstjänst, Brämaregårdens kyrka, Göteborg

Under gudstjänsten i Brämaregårdens kyrka, Svenska kyrkan, överlämnas budkavlen och uttalandet från Sveriges interreligiösa råd läses upp i gudstjänsten som börjar kl.10.

Kontaktpersoner
Henrik Frykberg, 072-554 72 54
Zana Muhammed, 073-639 15 40

Här kommer budkavlen överlämnas