Kontakt

Sveriges
interreligiösa råd:

Elias Lomfors Carlberg, samordnare och projektledare SIR
076-501 18 80 eller
08-586 24 080
elias.carlberg@sirr.se

 

Projektplaneringsgruppen
manifestationen vägra hata:
                                                  

Ulf Lindgren, projektledare
070-664 38 05
ulf.lindgren@svenskakyrkan.se

Eva-Maria Munck, koordinator Sveriges kristna råd
08-453 68 08
eva-maria.munck@skr.org

Kontaktuppgifter media:

Eva-Maria Munck, Sveriges kristna råd
08-453 68 08
eva-maria.munck@skr.org

Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd
08-453 68 57
mikael.stjernberg@skr.org